Hjem » En grundig instruktion kan redde liv

En grundig instruktion kan redde liv

Minilæsserenes størrelse gør den meget anvendelig til arbejdsopgaver, hvor der er lidt plads, men sikkerheden skal være i orden.

Det er generelt vigtigt at få instruktion i, hvordan maskiner og sikkerhedsfunktioner virker, så kørsel sker sundheds- og sikkerhedsmæssigt korrekt. Når du kører med minilæsser, skal sikkerhedsudstyr sikres, da knækstyrede minilæssere kan være ustabile og dermed nemt vælte. Minilæssere skal som udgangspunkt være forsynet med styrtbøjle (ROPS) og ved risiko for nedfaldende genstande også førerhus (FOPS) – noget du kan søge dispensation om ved Arbejdstilsynet i særlige situationer.

Det handler om at gøre sikkerhedsarbejdet til en naturlig del af hverdagen.

Minilæsseren indgår ofte i arbejdsulykker
Farlige situationer kan opstå, hvis du ikke er opmærksom på forholdsreglerne, som for eksempel at vurdere maskinens evne i forhold til den byrde, der skal løftes. Når minilæsserens skovl eller det påmonterede redskab er løftet, må du ikke forlade minilæsse-ren, og du skal her være opmærksom på, at minilæsseren så vidt muligt holder stille eller kører langsomt ligeud på et jævnt underlag. Ved transport af halmballer skal disse fixeres med spyd og/eller bøjle, så de ikke vælter bagover eller ruller ned på den ubeskyttede fører. Seges står bag en undersøgelse om brugen af sikkerhedssele på minilæssere. Her blev 140 kvægbrugere spurgt, hvoraf 13 procent stiller krav om at bruge sikkerhedsselen, 7 procent bruger altid sikkerhedssele, 28 procent bruger den kun ved særligt farlige opgaver, og 63 procent bruger ikke selen. Svarene pegede hen imod, at grunden til de mange ulykker ligger i mentaliteten og kulturen om brugen af sikkerhedssele. 20 procent tror ikke, at selen gør en forskel, mens næsten halvdelen af dem, der svarede, at de ikke brugte selen, sagde, at de ikke bruger den, fordi den er for besværlig at bruge, og/eller at de gerne ville kunne hoppe af, hvis den vælter.

3 gode råd fra konsulenten

  1. Ved alenearbejde hav altid en mobiltelefon i lommen, så hjælp kan tilkaldes.
  2. Brug altid sikkerhedssele.
  3. Gennemfør det årlige lovpligtige eftersyn på minilæsseren. Det øger chancen for at opdage fejl.

For yderligere information, kontakt venligst Christian Duborg, cd@dmoge.dk, +45 7641 3672

→ Se arbejdsmiljøkort – Kørsel med minilæssere her

→ Se Arbejdstilsynets Strakspåbud – sikkerhedsudstyr og sikkerhedssele


Se nyheder med samme emne

Klik på det emne du finder interessant og se andet spændende indhold


Læs også:

Kontakt os

Har du spørgsmål? Så kontakt os endelig.

Lad os hjælpe dig videre

Vores konsulenter har erfaring og viden, som gør, at du får bedst mulig rådgivning.

T: +45 7585 8355
M: post@dmoge.dk